Trang chủ Ba công khai Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020

Trường Đại học Xây dựng xin gửi đến quý bạn đọc báo cáo đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, giai đoạn 2016 - 2020.

Tải toàn văn báo cáo Tại đây