Trang chủ Đào tạo Hệ đào tạo quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA (ÚC)

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA (ÚC)

1. Thông tin chung

- Hiện nay, Khoa Đào tạo Quốc tế đang xây dựng Chương trình hợp tác (Mapping Program) với trường Đại học Victoria (Úc) ở các bậc đào tạo Đại học.

- Chương trình học được 2 trường phê duyệt.

- Bằng Đại học do trường Đại học Victoria cấp và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

2. Điều kiện tuyển sinh

* Đối tượng tuyển sinh:

Sinh viên trường Đại học Xây dựng, các chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Xây dựng Dân dựng.

* Điều kiện ngoại ngữ: Không có yêu cầu cụ thể. 

3. Chuyên ngành đào tạo:

- Kỹ sư về Quản lý Xây dựng (Construction Management)

- Kỹ sư về Thiết kế công trình (Building Design)

4. Cấu trúc chương trình chuyển tiếp:

* Bậc Đại học (3+2)

3 năm đầu tiên: học tại trường Đại học Xây dựng theo chương trình của trường Đại học Xây dựng;

- 2 năm cuối: học tại trường Victoria (Úc) theo chương trình của trường ĐH Victoria (Lưu ý: Học kỳ Thu ở bên trường VU bắt đầu vào tháng 7 hàng năm).

* Bậc Đại học (3+1)

3 năm đầu tiên: học tại trường Đại học Xây dựng theo chương trình của trường Đại học Xây dựng;

- 1 năm cuối: học tại trường Victoria (Úc) theo chương trình của trường ĐH Victoria

5. Hình thức xét tuyển và đăng ký:

- Sinh viên ngành Kinh tế và Xây dựng Dân dụng có nguyện vọng thì đăng ký với Khoa Đào tạo quốc tế để xét tuyển.

- Hồ sơ nộp để xét tuyển gồm: Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có), Bảng điểm (có xác nhận của phòng Đào tạo hoặc Khoa quản lý), Đơn xin tham gia chương trình, 2 ảnh 3x4. Tuy nhiên, yêu cầu về Tiếng Anh khi sang học ở ĐH Victoria là IELTS 6.0 hoặc tương đương. 

6. Kinh phí đào tạo:

* Tại Việt Nam: học phí phụ thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký (thấp hơn nhiều so với học phí khi học ở Úc) và tương đương với các chương trình liên kết quốc tế tại các trường ĐH ở Việt Nam)

* Tại Úc:

- Học phí: A$14,300 /kì

- Sinh hoạt phí: khoảng A$ 19,800/năm

7. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Năm học 2019 – 2020: 05 sinh viên 

8. Thời gian thực tập:

Sinh viên được thực tập 12 tuần tại công ty của Anh quốc trong khi tham gia chương trình.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Khoa Đào tạo Quốc tế  - Tầng 1 Nhà H2 - Trường ĐH Xây dựng.

Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Và Tư Vấn Quốc Tế (ICCEC) - P.506 tầng 5 nhà Thí nghiệm – ĐHXD.

Điều phối viên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền – SĐT: 0933319368

SĐT:(024) 32181583/ 36285371                   Email: dtqt@nuce.edu.vn 

Website:http://www.dtqt.nuce.edu.vn hoặhttp://www.daotaoquoctedhxd.edu.vn