TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Hanoi University of Civil Engineering
 

 

Thông báo !

Trang thông tin điện tử Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính thức được chuyển về địa chỉ https://huce.edu.vn từ ngày 15/11/2021.

 

 

 Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ:
- Email: dhxaydung@huce.edu.vn
- Điện thoại: (024) 38 696 397
- Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, HBT, Hà Nội.

 

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội