Trường Đại học Xây dựng chúc mừng ông Huỳnh Quốc Việt - Cựu học viên Khoa Sau Đại học được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bao gồm bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

ThS. Huỳnh Quốc Việt - cựu học viên bậc thạc sỹ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm khóa tháng 5 năm 2013.

Phòng TT&TT