Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 36B

Thực hiện Quyết định số 2927-QĐ/ĐUK ngày 21/12/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức Khóa học 36B năm 2018 bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Sáng ngày 26/12/2018, được sự ủy quyền của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD)  long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới thuộc Đảng bộ, chi bộ Học viện Y – Dược cổ truyền Việt Nam (13 học viên); Trường ĐH Công nghệ GTVT (62 học viên); Trường ĐH Ngoại Thương (40 học viên); Trường ĐH Thành Tây (02 học viên); Trường ĐHXD (41 học viên); Trường ĐH Y Hà Nội (05 học viên).

Tham dự lễ khai mạc có: PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXD; Đồng chí Lê Bá Danh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐHXD; Đồng chí Lê Văn Phụ - Báo cáo viên Trung ương cùng 163 học viên.

 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Xuân Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHXD chúc mừng các quần chúng ưu tú được lựa chọn để tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm khóa 36B năm 2018.  Đồng chí cũng khẳng định, được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, mong rằng các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục quá trình phấn đấu để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và viết thu hoạch theo đúng quy định.

 
PGS.TS Phạm Xuân Anh- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXD phát biểu khai mạc

Báo cáo viên là đồng chí Lê Văn Phụ - Báo cáo viên TƯ, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Báo chí tuyên truyền với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, bài giảng được chuẩn bị tâm huyết, nghiêm túc; phương pháp trình bầy hợp lý, sát đối tượng, giúp học viên nắm bắt được nội dung cơ bản, hệ thống, cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng.

 
Đồng chí Lê Văn Phụ - Báo cáo viên TƯ, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Báo chí tuyên truyền trình bày các nội dung trong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức học tập, nghiên cứu và viết bài thu hoạch trong thời gian 3 ngày với 10 chuyên đề theo quy định của Trung ương Đảng, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, KHCN, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình tại đơn vị, cơ quan công tác, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Trang Ninh – Phòng TT&TT