Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính

Ngày 7/6/2019, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) và Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính K87 dành cho 75 cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường Đại học Xây dựng.

Tới dự khai giảng có: đồng chí Vũ Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT; PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXD; cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cán bộ quản lý GTVT và Trường ĐHXD.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Vũ Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT chúc mừng các đồng chí học viên Trường ĐHXD đã tham dự lớp học. Đồng chí Vũ Thanh Phương nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình, thời gian khóa học cũng như giao nhiệm vụ cho học viên trong thực hiện chương trình đào tạo để hoàn thành tốt khóa học. Đồng chí chỉ rõ vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lý luận chính trị - hành chính củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Vũ Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cán bộ quản lý GTVT đã quan tâm, giúp đỡ mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị – hành chính cho đội ngũ cán bộ Nhà trường. PGS.TS Phạm Xuân Anh nhấn mạnh các học viên đều là cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch của Nhà trường, vì thế mỗi học viên phải thấy được vinh dự cũng như ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia khóa học. Các học viên cần phải cố gắng thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học. Đồng thời PGS.TS Phạm Xuân Anh mong muốn các học viên cần phát huy được tinh thần đoàn kết, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc khóa học.

PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXD phát biểu tại lễ khai giảng

Thời gian học diễn ra từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2020. Nội dung và chương trình học tập của học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính được thực hiện theo Chương trình do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ dự nguồn của Trường ĐHXD nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phạm Nhung – Phòng TT&TT