Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường năng lực thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO trong lĩnh vực hạ tầng môi trường đô thị phù hợp chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững”

Ngày 24/12/2018, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã chủ trì tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường năng lực thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO trong lĩnh vực hạ tầng môi trường đô thị phù hợp chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững (FCB – NUCE)” tại Hà Nội. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực VIE 11 888 11 được tài trợ bởi Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cơ quan Phát triển Bỉ (BCT).

Tham dự hội thảo có đại diện Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam, đối tác của dự án; TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế Trường ĐHXD; PGS.TS Trần Thị Việt Nga – Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường Trường ĐHXD; cùng đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn.

Tại buổi tổng kết, PGS.TS Trần Thị Việt Nga – Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐHXD cho biết, dự án đã đạt được mục tiêu hỗ trợ công tác đổi mới chương trình đào tạo kỹ sư các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị của Khoa kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng (Kỹ thuật Môi trường; Môi trường và Đô thị bền vững; Hệ thống Kỹ thuật trong Công trình) nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục đại học, phù hợp với chiến lược Tăng trưởng xanh, và đạt các mục tiêu Phát triển bền vững của quốc gia thông qua các mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên gia chuyên trách trong việc thực hiện công tác đổi mới Chương trình đào tạo của Trường Đại học Xây dựng; Nâng cao nhận thức, năng lực thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo đại học của các giảng viên khoa kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị phù hợp chuẩn CDIO và các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Tăng cường năng lực trong rà soát, đánh giá các khoảng trống về nội dung giảng dạy hiện có về hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn CDIO và các yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Hỗ trợ xây dựng chuẩn đầu ra, khung chương trình và đề cương các môn học của ba chương trình đào tạo mới (Kỹ thuật Môi trường, Môi trường và Đô thị bền vững, Hệ thống kỹ thuật trong công trình) theo tiêu chuẩn CDIO, có kết hợp lồng ghép các nội dung phù hợp chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

PGS.TS Trần Thị Việt Nga – Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐHXD tổng kết dự án

Thông qua các hoạt động, dự án sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh trường ĐHXD đã đề ra trong việc trau dồi kinh nghiệm thực tế, nâng cao năng lực giảng dạy và đổi mới chương trình đào tạo thông qua các khóa đào tạo thực tế. Số lượng giảng viên/chuyên gia của khoa  sẽ được nâng cao nhận thức về các yêu cầu về nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Các nội dung giảng dạy lý thuyết sẽ được lồng ghép với thực tế, đáp ứng tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Dự án cũng góp phần hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác đào tạo mà trường ĐHXD đã, đang triển khai với các đối tác quốc tế, đặc biệt là đối tác Bỉ, góp phần nghiên cứu xây dựng chương trình liên kết đào tạo sau đại học trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng cấp thoát nước và môi trường với đối tác quốc tế trong tương lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trang Ninh - Phòng TT&TT