Hội nghị Khoa học và Công nghệ Sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm học 2017-2018

Ngày 20/5/2018, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Sinh viên Trường ĐHXD năm học 2017-2018 đã diễn ra với 40 hội đồng nghiệm thu thuộc 11 tiểu ban khoa học của các khoa, ban.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên có ý nghĩa rất lớn trong công tác đào tạo ở các trường đại học nhằm tạo cho sinh viên có tinh thần say mê học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, phát huy tính năng động, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng NCKH,... Với ý nghĩa như vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban chỉ đạo Phong trào sinh viên NCKH của Trường Đại học Xây dựng luôn quan tâm, chỉ đạo nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH của sinh viên.

Năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm thúc đẩy các hoạt động NCKH của sinh viên. Các hoạt động này được gắn kết với các hoạt động NCKH của các cán bộ giảng viên trong trường. Phòng Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các khoa, phòng, ban, bộ môn phát động và triển khai phong trào sinh viên NCKH và theo sát quá trình thực hiện. Từ 348 đề tài đăng ký, các Hội đồng khoa đã tiến hành xét duyệt sơ khảo và chọn ra 238 đề tài đủ điều kiện đưa ra bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

Các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018 đã được đánh giá cao và có hướng ứng dụng thực tiễn đi theo phong trào khởi nghiệp của sinh viên công nghệ trong cả nước. Hội nghị đã phản ánh sự nỗ lực của thầy và trò Trường Đại học Xây dựng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học thực sự là diễn đàn  giúp sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức, trang bị phương pháp học tập, và tiếp cận những kiến thức mới, vận dụng kiến thức theo cách riêng của sinh viên và các nhóm sinh viên.

Trang Ninh - Phòng TT&TT

Một số hình ảnh tại hội nghị