Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 24/4/2018, Đảng bộ Trường ĐHXD đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS Bùi Đình Phong – Giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia; PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHXD; PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXD; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường ĐHXD. 


 
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Đình Phong báo cáo các nội dung trong Chuyên đề 2018 gồm:
    - Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương.
    - Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
    - Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Bùi Đình Phong – Giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. PGS khẳng định phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.


 
PGS.TS Bùi Đình Phong – Giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia trình bày các nội dung chuyên đề

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo Nhà trường; PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHXD tiếp thu những nội dung trong hội nghị và chỉ đạo tổ chức triển khai chuyên đề năm 2018 trong toàn Đảng bộ. 


 
PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHXD phát biểu bế mạc hội nghị

Trang Ninh – Phòng TT&TT