Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng họp phiên thứ Nhất năm 2020

Ngày 13/5/2020, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng đã tiến hành họp phiên thứ Nhất năm 2020 do PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phiên họp.

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng tiến hành họp phiên thứ Nhất

Tại phiên họp, Hội đồng đã tiến hành bầu các chức danh, theo đó, GS.TS Trần Văn Liên làm Chủ tịch; PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang làm Phó Chủ tịch và PGS.TS Nguyễn Việt Phương làm Thư ký Hội đồng.

Bên cạnh đấy, Hội đồng chức danh GSCS Trường ĐHXD cũng đã giới thiệu danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020; đánh giá hồ sơ của từng ứng viên theo đúng quy trình và các điều kiện xét công nhận. Năm 2020, Trường ĐHXD có 06 ứng viên, trong đó có 01 ứng viên đăng ký chức danh Giáo sư và 05 ứng viên đăng ký chức danh Phó Giáo sư.

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng chụp ảnh lưu niệm kết thúc phiên họp thứ Nhất

Danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐK CHỨC DANH

NGÀNH,

CHUYÊN NGÀNH

NƠI LÀM VIỆC
1 Đinh Quang Cường 12/10/1957 GS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí, bộ môn KTXD công trình biển
2 Đỗ Duy Đỉnh 20/02/1981 PGS Ngành Giao thông vận tải; chuyên ngành Xây dựng đường bộ Trường Đại học Xây dựng, khoa Cầu đường, bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị
3 Phạm Xuân Đạt 04/11/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, bộ môn Cơ học kết cấu
4 Hoàng Vĩnh Long 31/1/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Vật liệu xây dựng, bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng
5 Nguyễn Ngọc Lâm 04/7/1983 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Vật liệu xây dựng, bộ môn Vật liệu xây dựng
6 Nguyễn Tuấn Trung 14/6/1980 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, bộ môn Bê tông cốt thép
Phạm Nhung - Phòng TT&TT