Công đoàn Trường Đại học Xây dựng được vinh danh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 25/7/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động giai đoạn 2015 – 2020. Tại hội nghị, GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể là Công đoàn Trường Đại học Xây dựng và 02 cá nhân tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHXD và đồng chí Phạm Thị Thúy Hường - đoàn viên Công đoàn Trường ĐHXD, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên.

Công đoàn Trường Đại học Xây dựng hiện đang quản lý 29 công đoàn bộ phận, 68 tổ công đoàn với 1.013 đoàn viên. Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua của Công đoàn trường được tổ chức, phát động thường xuyên, liên tục và diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương và của ngành. Trọng tâm là phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt". Bên cạnh đó, phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phong trào “Văn nghệ, Thể thao”; "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"; phong trào "Xanh - Sạch -Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"… được triển khai mạnh mẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực.

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua". Trong giai đoạn 2015-2020, với chủ đề xuyên suốt là "đoàn kết, năng động, sáng tạo”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, do vậy công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Xây dựng đã được chuẩn hóa bằng các văn bản điều hành, quy định rõ đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt, thủ tục hồ sơ đề nghị, đảm bảo tính khách quan, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu động viên thúc đẩy phong trào thi đua, các văn bản đã tạo cơ sở giúp các đơn vị trong trường thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng một cách thống nhất, coi đây là những định hướng chỉ đạo quan trọng và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, chủ động hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề, khen thưởng thành tích đột xuất. Công tác thi đua khen thưởng đã bám sát phong trào thi đua, lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua làm căn cứ xét khen thưởng, chú trọng khen thưởng tại chỗ, khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp. Do vậy trong thời gian qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn trường Đại học Xây dựng đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần, cổ vũ, động viên CBNGNLĐ trong toàn trường hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục tạo sự thống nhất trong nhận thức của CBNGNLĐ trong toàn trường về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng, các cuộc vận động trong tình hình mới.

Đồng chí Hồ Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn trường, Đại diện Công đoàn trường Đại học Xây dựng nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Về phía cá nhân viên tiêu biểu, Công đoàn trường Đại học Xây dựng vinh dự góp mặt 2 nữ đoàn viên công đoàn. Đây là 2 gương mặt điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào của Công đoàn trường trong giảng dạy, công tác quản lý và hoạt động công đoàn. Trong những năm qua, các đồng chí cùng với BCH đã tổ chức tốt các hoạt động công đoàn cụ thể là Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm; Khen thưởng con cán bộ viên chức trường đạt danh hiệu học sinh giỏi hàng năm; Kỷ niệm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; thúc đẩy thực hiện các phong trào của Công đoàn, đặc biệt là phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", Phong trào văn hoá - văn nghệ, thể thao trong cán bộ nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong công tác, luôn quan tâm động viên các nữ đoàn viên công đoàn trong toàn trường thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giảng viên và người lao động trong trường. Đặc biệt, luôn quan tâm động viên các đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, phát động ủng hộ đoàn viên công đoàn toàn trường, thăm hỏi động viên nhân dịp lễ tết.

Thành tích nổi bật của 2 đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Phạm Thị Thúy Hường

Trong giai đoạn 2015 - 2020 , được chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự phối kết hợp với Chính quyền đồng cấp trong phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác khen thưởng của Công đoàn trường Đại học Xây dựng nói riêng và của nhà trường nói chung từng bước đổi mới nội dung, hình thức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, tạo được sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong nhà trường, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Công đoàn Trường Đại học Xây dựng