Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

Ngày 29/11/2018, tại Trường Đại học Xây dựng, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Trường phối hợp cùng Ban CHQS quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho 155 học viên thuộc đối tượng 4 Trường Đại học Xây dựng.

Tới dự Lễ khai giảng có: Trung tá Trần Văn Huấn – Chỉ huy Phó Ban CHQS quận Hai Bà Trưng; Thượng tá Trần Đức Tiến – Báo cáo viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng. Về phía trường Đại học Xây dựng có: ThS. Hoàng Đức Minh – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cùng 155 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ viên chức Trường Đại học Xây dựng được triệu tập.

Chương trình nhằm bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP&AN, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố QP&AN, nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hội trường diễn ra lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4

Trong thời gian học, các học viên được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được tổ chức kiểm tra, đánh giá để cấp Giấy chứng nhận.

Phạm Nhung – Phòng TT&TT