Thông báo

Hội thảo "Giới thiệu công nghệ xây dựng Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng đường giao thông Việt Nam"

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng gửi đến Quý Thầy/Cô thư mời tham dự Hội thảo "Giới thiệu công nghệ xây dựng Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng đường giao thông Việt Nam" do Bộ môn Đường Ô tô- Đường Đô thị phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST), Công ty Kensetsu System Việt Nam và Công ty Taiyu Kensetsu Nhật Bản tổ chức. Hội thảo sẽ giới thiệu các công nghệ xây dựng Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng đường giao thông Việt Nam.
Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô đến tham dự hội thảo.
- Thời gian: 13h30 - 17h00, Thứ Hai, ngày 30/11/2015
- Địa điểm:  Hội trường tầng 1, nhà G3, Trường Đại học Xây dựng, Số 55, đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trang