Thư mời tham gia chương trình Tìm kiếm Ý tưởng Sáng tạo vì một Đại dương không Nhựa

UNESCO xin gửi lời chào trân trọng tới Trường Đại học Xây dựng,

UNESCO xin thông báo tổ chức đang phát động Chương trình Tìm kiếm Ý tưởng Sáng tạo vì một Đại dương không Nhựa. Chương trình sẽ tạo điều kiện cho thanh niên và các nhà khoa học trẻ trong độ tuổi từ 18-30 phát triển những giải pháp trong phân loại, xử lý, tái chế, tái sử dụng và quản lý rác thải nhựa đại dương.

Thông tin chi tiết về chương trình xin xem trong đường link sau đây: https://www.facebook.com/events/1802112113262685/