Thông báo: V/v cập nhật, góp ý nội dung Cổng thông tin Trường ĐHXD mới

THÔNG BÁO
V/v cập nhật, góp ý nội dung website mới

Trường Đại học Xây dựng đang thực hiện việc nâng cấp website với mục đích tăng khả năng truyền tải thông tin, nhận diện thương hiệu, quảng bá hình ảnh, thân thiện người sử dụng và hỗ trợ tốt hơn quản trị viên. Đồng thời, website hướng đến mục tiêu xây dựng, tích hợp Cổng thông tin điện tử đăng nhập một lần cho cán bộ, giảng viên và người học.

Hiện nay, website mới đã có bản demo trên địa chỉ http://demo.nuce.edu.vn . Phiên bản chạy tốt trên giao diện máy tính, và đang cập nhật hoàn thiện tiếp giao diện mobile. Nội dung website cập nhật theo thông báo đã gửi đến các đơn vị trong toàn trường.

Trong quá trình hoàn thiện website, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ các thầy/cô trong Nhà trường. Các thầy/cô có thể xem bản demo và gửi ý kiến đóng góp tới phòng Thông tin & Truyền thông (đơn vị đầu mối) để nhà trường trao đổi với đối tác xây dựng website trước ngày 28/01/2021.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: tttt@nuce.edu.vn

Trân trọng !

Tải bản cứng thông báo Tại đây