TD: Tập đoàn MAEDA thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Tập đoàn MAEDA

Vị trí: Quản lý công trường làm việc tại Nhật Bản
Điều kiện: Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc
Số lượng: 2- 3 người
Trình độ tiếng Nhật: N3 JLPT hoặc tương đương
Lương: Thạc sĩ: 260.000JPY/ bằng Đại học: 240.000JPY
Giờ làm việc: Văn phòng: 8:30 - 17:30/ Công trường: 8:00 - 17:00
Ứng viên quan tâm gửi Hồ sơ gồm: CV (tiếng Nhật), bảng điểm, bằng tốt nghiệp ĐH đến địa chỉ email:
htqt@nuce.edu.vn
Thông tin liên hệ: Phòng Hợp tác Quốc tế, trường Đại học Xây dựng, 024 3869 1302