TB Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường của NCS Phạm Thị Hải Hà

THÔNG BÁO
Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:
NCS Phạm Thị Hải Hà
Đề tài:    Giải pháp kiến trúc thụ động theo phương pháp tính hiệu quả năng lượng lớp vỏ bao che nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội
Cán bộ Hướng dẫn:     1. GS.TS Nguyễn Quốc Thông; 
                2. GS.TS Phạm Đình Việt        
Chuyên ngành: Kiến trúc
Mã ngành:     62580102
Thời gian:     8h30 ngày 29 tháng 6 năm 2018
Địa điểm:     Tầng 1 Phòng họp nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng
Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 
Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.
Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.
Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG