SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Vũ Đan Chỉnh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Vũ Đan Chỉnh

Đề tài:    Đánh giá khả năng chịu tải vượt mức thiết kế của kết cấu công trình biển cố định bằng thép khi gia hạn khai thác - áp dụng vào điều kiện Việt Nam

  • Người hướng dẫn: GS.TS Phạm Khắc Hùng;
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình Biển
  • Mã ngành:   9580203
  • Thời gian:    8h30 ngày 12 tháng 6 năm 2019
  • Địa điểm:     Phòng họp Tầng 1 Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng, Số 55 Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG