SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Phan Văn Huệ

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Phan Văn Huệ

Đề tài:    Ảnh hưởng của tường chèn tới phản ứng của hệ khung bê tông cốt thép chịu động đất

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Lê Ninh;

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành:   9580201

Thời gian:   14h00 ngày 8 tháng 7 năm 2020

Địa điểm:    Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55 Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG