SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Nguyễn Hùng Cường

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Nguyễn Hùng Cường

Đề tài:     Nghiên cứu tính công tác hỗn hợp bê tông và kỹ thuật bảo dưỡng bê tông tự lèn trong điều kiện khí hậu Việt Nam

Cán bộ hướng dẫn:         1. PGS.TS Hồ Ngọc Khoa

                                        2. TS. Bùi Danh Đại

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành:   9580201

Thời gian:    8h00 ngày 30 tháng 7 năm 2020

Địa điểm:     Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.