SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Lê Xuân Trường

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Lê Xuân Trường

Đề tài:    Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Việt Nam

Cán bộ Hướng dẫn: 1. PGS.TS Phạm Hùng Cường; 2. PGS.TS Trần Văn Tấn         

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành:   9580105

Thời gian:    08h30 ngày 05 tháng 10 năm 2018

Địa điểm:     Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG