SDH: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Bùi Thế Anh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Bùi Thế Anh

Đề tài:    Đánh giá hiệu ứng động của tải trọng sóng lên kết cấu công trình biển cố định bằng thép – Áp dụng trong điều kiện Việt Nam

Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Quang Cường;

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình Biển

Mã ngành:   9580203

Thời gian:    8h30 ngày 18 tháng 10 năm 2019

Địa điểm:     Phòng họp Tầng 2 nhà Thư viện - Trường Đại học Xây dựng

Số 55 Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG