HTQT: Seminar chuyên đề của các Giáo sư trường ĐH Kỹ thuật Slovak, Slovakia 

Seminar chuyên đề của các Giáo sư trường ĐH Kỹ thuật Slovak, Slovakia 

Thời gian: Từ 14h00 - 16h00, Thứ Ba, ngày 19/03/2019

Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng, Số 55 Giải Phóng Hai Bà Trưng Hà Nội

Nội dung:

- Khảo sát giao thông và mô hình giao thông trong khu vực đô thị hóa của Slovakia

- Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu mới cho thiết kế địa kỹ thuật

- Điều chỉnh tính chất bê tông bằng các phụ gia

Người trình bày

GS. Stanislav Uncik – Trưởng Khoa Vật liệu XD

GS. Tibor Schlosser & GS. Jana Frankovska: Khoa Cầu đường

Kính mời Quý Thầy/ Cô và các bạn sinh viên quan tâm tham dự!

                                                                                                                                                   Trân trọng,

                                                                                                                                                    Phòng Hợp tác Quốc tế