Hội thảo trực tuyến “Kiến trúc vị Nhân sinh: Chuyển đổi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”

Hội thảo trực tuyến “Kiến trúc vị Nhân sinh: Chuyển đổi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua ứng dụng Zoom, Ban Tổ chức phía Việt Nam bố trí Hội thảo tại Trường Đại học Xây dựng để Quý vị có thể tới tham gia trực tiếp. Địa điểm tổ chức cụ thể như sau:

Thời gian: 14h30, Thứ Năm, ngày 12/11/2020

Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng, Số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HàNội.

Link đăng ký tham gia:

https://bitly.com.vn/21qOe

Trân trọng kính mời!