Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 23 với chủ đề "Xây dựng - Kiến tạo môi trường sống" (CONSTRUCTION - THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENTAL 2020)

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 23 với chủ đề "Xây dựng - Kiến tạo môi trường sống" (CONSTRUCTION - THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENTAL 2020) do 04 trường Đại học Xây dựng Moscow (MGSU) - Liên bang Nga, Trường Đại học Xây Dựng (NUCE), Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) phối hợp tổ chức. 

Hội thảo sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 22 - 25/04/2020 tại trường Đại học Xây Dựng, Hà Nội Các chủ đề chính của hội thảo bao gồm:

+ Thành phố thông minh (Smart city)

+ Vật liệu xây dựng hiện đại (Modern building materials)

+ Sự an toàn của các công trình xây dựng (Reliability of Buildings and constructions)

+ Công nghệ xây dựng mới (New construction technologies)

+ Quản lý xây dựng (Management in Construction)

+ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật (Engineering infrastructure)

Hội thảo sẽ có sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu và các nhà nghiên cứu từ hơn 25 quốc gia trên thế giới.

Tất cả các bài tham luận đều được đọc, đánh giá bởi Hội đồng khoa học quốc tế của Hội thảo và những bài được duyệt đều được đăng trong ấn phẩm có chỉ số ISBN.

Các tham luận có chất lượng cao sẽ được chọn gửi đọc phản biện theo chuyên ngành và gửi đăng tại các tạp chí chuyên ngành được công nhận trong danh mục SCOPUS.

Các thông tin chi tiết của Hội thảo và hướng dẫn trình bày bài báo sẽ được cung cấp chính thức trên website của Hội thảo từ ngày 06/01/2020

Hạn gửi bài về Ban tổ chức trước ngày 11/03/2020.

Trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia.

Phòng Hợp tác Quốc tế

Trường Đại học Xây dựng