Các ngành đào tạo

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Xây dựng đào tạo 24 ngành/ chuyên ngành bậc đào tạo Đại học đáp ứng yêu cầu về nhân lực trình độ Đại học cho hầu hết các lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ngoài các ngành, chuyên ngành học thuộc chương trình đào tạo thông thường, một số ngành, chuyên ngành học còn được tổ chức đào tạo dưới dạng hợp tác, liên kết quốc tế nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập.

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CẤP BẰNG

TỐT NGHIỆP

1

Kỹ thuật xây dựng

- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Hệ thống kỹ thuật trong công trình

- Tin học Xây dựng

Kỹ sư

2

Kỹ thuật XD Công trình giao thông

- Xây dựng Cầu đường

Kỹ sư

3

Kỹ thuật Cấp thoát nước

- Cấp thoát nước - Môi trường nước

Kỹ sư

4

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

 

Kỹ sư

5

Kỹ thuật Công trình biển

- Xây dựng Công trình biển – Dầu khí

- Xây dựng Công trình ven biển

Kỹ sư

6

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng

 

Kỹ sư

7

Kinh tế xây dựng

 

Kỹ sư

8

Quản lý xây dựng

- Kinh tế và Quản lý đô thị

- Kinh tế và Quản lý bất động sản

Kỹ sư

9

Công nghệ thông tin

 

Kỹ sư

10

Kỹ thuật cơ khí

- Máy xây dựng

- Cơ giới hóa xây dựng

Kỹ sư

11

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

- Kỹ thuật Trắc địa Xây dựng - Địa chính

Kỹ sư

12

Kiến trúc

 

Kiến trúc sư

13 Kiến trúc - Nội thất Kiến trúc sư

14

Quy hoạch vùng và đô thị

 

Kiến trúc sư

15 Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy

 - Xây dựng Cảng - Đường thủy

 - Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện

Kỹ sư

16

Chương trình ĐT Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp (P.F.I.E.V)

- Cơ sở hạ tầng giao thông

- Kỹ thuật đô thị

- Kỹ thuật công trình thủy

 

Kỹ sư (Tương đương trình độ thạc sỹ)

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ, PHÁP NGỮ

STT
NGÔN NGỮ
CÁC LỚP ĐÀO TẠO BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ, PHÁP NGỮ
CẤP BẰNG
TỐT NGHIỆP
1
Tiếng Anh
Kỹ sư
2
Tiếng Anh
Kiến trúc sư
3
Tiếng Anh
Kỹ sư
4
Tiếng Anh
Kỹ sư
5
Tiếng Anh
Kỹ sư
6
Tiếng Pháp
Kỹ sư
7
Tiếng Pháp
Kiến trúc sư

 

Ảnh: