Sáng tác

Tác phẩm Ký họa tham dự cuộc thi “ Tuyển chọn sinh viên tham dự Festival 10”

Để chuẩn bị cho Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức cuộc thi “Tuyển chọn sinh viên tham dự Festival 10”. Cuộc thi bao gồm 3 hạng mục: Nhiếp ảnh, Ký họa và Thiết kế nhanh. Đề tài của cả 3 hạng mục trên đều hướng về Ngôi trường Đại học Xây dựng nhằm chào mừng 50 năm thành lập, 60 năm đào tạo Trường. Cả 3 hạng mục thi đều thu hút được nhiều sinh viên tham gia và có nhiều bài thi tốt. Hạn nộp bài thi “Tuyển chọn sinh viên tham dự Festival 10” là ngày 16/03/2016.

Cuộc thi Tuyển chọn sinh viên tham dự Festival 10

Để chuẩn bị cho Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức cuộc thi “Tuyển chọn sinh viên tham dự Festival 10”. Cuộc thi bao gồm 3 hạng mục: Nhiếp ảnh, Ký họa và Thiết kế nhanh. Đề tài của cả 3 hạng mục trên đều hướng về Ngôi trường Đại học Xây dựng nhằm chào mừng 50 năm thành lập, 60 năm đào tạo Trường. Cả 3 hạng mục thi đều thu hút được nhiều sinh viên tham gia và có nhiều bài thi tốt. Hạn nộp bài thi “Tuyển chọn sinh viên tham dự Festival 10” là ngày 16/03/2016.

Dưới đây là các bài thi nổi bật trong đợt tuyển chọn: