Thông tin về ứng viên PGS, GS

1. Danh sách ứng viên

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐĂNG KÝ CHỨC DANH NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH NƠI LÀM VIỆC ĐĂNG KÝ HỘI ĐỒNG
1 Trần Đức Hạ 18/7/1953 GS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị BM Cấp thoát nước, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
2 Trần Minh Tú 01/01/1962 GS Ngành Cơ học; chuyên ngành Cơ học vật rắn BM Sức bền vật liệu, Trường ĐHXD Cơ học
3 Nguyễn Quang Minh 02/8/1976 PGS Ngành Kiến trúc; chuyên ngành Kiến trúc dân dụng BM Kiến trúc dân dụng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
4 Nguyễn Ngọc Linh 25/8/1973 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng BM Công trình thép - gỗ, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
5 Phan Huy Đông 06/5/1980 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Địa kỹ thuật BM Cơ học đất, nền móng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
6 Văn Viết Thiên Ân 15/02/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng BM Vật liệu xây dựng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
7 Hoàng Vĩnh Long 31/01/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng BM Vật liệu xây dựng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
8 Phạm Thị Mai Thảo 20/5/1981 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Xây dựng - Kiên trúc
9 Lê Trung Thành 16/5/1975 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng Xây dựng - Kiên trúc

 

2. Bản đăng ký

STT HỌ VÀ TÊN BẢN ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
1 Trần Đức Hạ Download Di động: 0903235078; Email: hatd@nuce.edu.vn
2 Trần Minh Tú Download Di động: 0912 101173; Email: tutm@nuce.edu.vn
3 Nguyễn Quang Minh Download Di động: 0902188094; Email: minhnq@nuce.edu.vn
4 Nguyễn Ngọc Linh Download Di động: 0904247817, Email: linhnn@nuce.edu.vn
5 Phan Huy Đông Download Di động: 0907586866; Email: dongph@nuce.edu.vn
6 Văn Viết Thiên Ân Download Di động: 0912 065 218; Email:Anvvt@nuce.edu.vn
7 Hoàng Vĩnh Long Download Di động: 0972 916898; Email: longhv@nuce.edu.vn
8 Phạm Thị Mai Thảo Download Di động: 0913685371; Email: ptmthao@hunre.edu.vn
9 Lê Trung Thành Download Di động: 0942015290; Email: letrungthanh.moc@gmail.com

 

3. Hồ sơ ứng viên

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: