Thông tin chung - Xét công nhận và bổ nhiệm GS, PGS năm 2019

1. Thông tin chung

Nội dung đang được cập nhật ...

2. Liên hệ

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Phan Quang Minh,

  • Điện thoại di động: 09132. 23609,
  • Email: phanqminh@gmail.com
  • Địa chỉ liên hệ qua bưu điện: Phó Hiệu trưởng Phan Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thư ký Hội đồng: GS.TS Trần Văn Liên,

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: