Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Xây dựng, nhiệm kỳ 2014 – 2019, được thành lập theo Quyết định số 2862/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục Đại học, Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có quyền hạn: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường; Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng Trường gồm 25 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, viện; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

PGS.TS Trần Văn Tấn - Chủ tịch Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2014-2019

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Văn Tấn

Chủ tịch Hội đồng trường

Trưởng phòng TCCB, Trưởng bộ môn Kinh tế Xây dựng

2

Phạm Duy Hòa

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

3

Phạm Xuân Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

4

Phan Quang Minh

Phó Hiệu trưởng

5

Phạm Quang Dũng

Phó Hiệu trưởng

6

Hồ Ngọc Khoa

Chủ tịch Công đoàn

7

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

8

Nguyễn Ngọc Linh

Trưởng khoa Xây dụng DD&CN

9

Hoàng Tùng

Trưởng khoa Cầu đường

10

Nguyễn Bình Hà

Trưởng khoa Sau đại học

Phó Trưởng bộ môn Cầu và Công trình ngầm

11

Nguyễn Đình Thi

Trưởng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc

Trưởng phòng Đào tạo

12

Nguyễn Liên Hương

Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý XD

Trưởng bộ môn Tổ chức kế hoạch

13

Phạm Hùng Cường

Trưởng bộ môn Quy hoạch

14

Nguyễn Văn Bảo

Trưởng phòng Tài vụ

Phó Trưởng bộ môn Kinh tế nghiệp vụ và QLXD

15

Trần Văn Liên

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ

16

Nguyễn Việt Anh

Trưởng bộ môn Cấp thoát nước

Viện trưởng Viện Kỹ thuật môi trường

17

Hoàng Vĩnh Long

Trưởng khoa Vật liệu Xây dựng

18

Bùi Việt Đông

Trưởng khoa XD Công trình thủy

19

Trần Thị Việt Nga

Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường

20

Phạm Hùng Anh

Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo

21

Trần Hồng Mai

Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

22

Phạm Hữu Sơn

Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải

23

Đào Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (Cotana Group)

24

Nguyễn Quốc Thông

Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

25

Nguyễn Anh Tuấn

Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera

 

 

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: