Cơ sơ vật chất

Tại Hà Nội, trường có tổng diện tích hơn 3.9ha, trong đó có các khu giảng đường là nhà H1(6 tầng ) và nhà H2 (4 tầng), nhà Thư viện (4 tầng) và nhà Thí nghiệm (10 tầng), Trung tâm thể thao 1403m2, Hội trường G3 (900 chỗ); Khu làm việc nhà A1 (6 tầng) và Ký túc xá sinh viên 7464m2/1500 giường. Hiện nay, trường đang đầu tư xây dựng cơ sở Đào tạo thực nghiệm tại Khu Đô thị ĐH Nam Cao - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam với diện tích trên 24ha.

 

 

Giảng đường

 • Tổng diện tích giảng đường H1, H2, C4 và nhà Thí nghiệm: 17.000 m2
 • Tổng số phòng học: 99 phòng (50-150 chỗ)
 • Phòng thí nghiệm và xưởng thực hành: 16 phòng

Thư viện 

Tổng diện tích: 3590 m2 với 705 chỗ ngồi, trong đó:

 • Phòng đọc Quốc văn: 160 chỗ
 • Phòng đọc Ngoại văn: 70 chỗ
 • Phòng đọc, tra cứu trên máy tính: 95 chỗ
 • Phòng đọc của NCS, giảng viên: 35 chỗ
 • Phòng đa phương tiện: 45 chỗ
 • Phòng tự học cho SV: 300 chỗ

Giáo trình, tài liệu

 • Phòng giáo trình: 118.878 cuốn
 • Phòng đọc quốc văn: 20.390 tài liệu
 • Phòng đọc ngoại văn: 38.404 tài liệu
Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: