Ban giám hiệu

PGS.TS PHẠM DUY HÒA

Hiệu trưởng

- Phụ trách chung và trực tiếp phục trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng, Chính trị tư tưởng, thông tin truyền thông, quân sự, phát triển cơ sở đào tạo thực nghiệm tại Hà Nam, tài chính, đối ngoại.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục quốc phòng, Phòng Thông tin và Truyền thông, và Phòng Thanh tra - Pháp chế.

PGS.TS PHẠM XUÂN ANH

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác đào tạo đại học, thanh tra đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, giáo trình tài liệu, công tác sinh viên, các đoàn thể và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thư viện, Ban Kỹ sư chất lượng cao, Bộ môn Tiếng Anh,  Bộ môn Giáo dục thể chất.

GS.TS PHAN QUANG MINH

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác NCKH – Chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Trực tiếp phụ trách đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ, Khoa Đào tạo sau đại học, các Cơ sở khoa học công nghệ, Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng.

PGS.TS PHẠM QUANG DŨNG

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác kế hoạch tài vụ, cơ sở vật chất, đời sống, bảo vệ, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, các hoạt động dịch vụ và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Bảo vệ, Trạm Y tế, Ban Quản lý Ký túc xá, các Ban quản lý dự án và Phòng Quản lý đầu tư.

 

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: