Khoa Lý luận chính trị

Giới thiệu chung

Tiền thân của Khoa Lý luận chính trị là Bộ môn Mác - Lênin, được thành lập năm 1966, khi trường Đại học Xây dựng đóng trên địa bàn Hương Canh, Vĩnh Phúc. Trải qua thời kỳ phát triển đầy sóng gió, khó khăn, Bộ môn Mác - Lênin không ngừng trưởng thành và ngày càng lớn mạnh. Đến năm 2004, Bộ môn được nâng thành Khoa Mác – Lênin. Năm 2008, Khoa Mác – Lênin được đổi tên là Khoa Lý luận chính trị.
Hiện nay, với đội ngũ cán bộ giảng dạy vững mạnh, Khoa Lý luận chính trị đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là trang bị những kiến thức thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng xã hội cho sinh viên Đại học Xây dựng. 

Cơ cấu tổ chức

Khoa Lý luận chính trị có 2 bộ môn:

 • Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
 • Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ

Phụ trách khoa: 

GVC.TS Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng khoa

GVC.ThS Trần Đình Thỏa

 • Phụ trách chung
 • Phụ trách công tác cán bộ
 • Phụ trách công tác đối ngoại
 • Phụ trách khoa học và đào tạo sau đại học
 • Phụ trách đào tạo hệ chính quy và đào tạo hệ vừa làm vừa học
 • Phụ trách Cơ sở vật chất của Khoa
 • Phụ trách tài chính

- Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

Trưởng Bộ môn

GVC.TS Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng Bộ môn

GVC.ThS Nguyễn Thị Lành

- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng Bộ môn:

GV.ThS. Cao Văn Đan

Mục tiêu đào tạo

 • Trang bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Xây dựng niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho sinh viên.

Đối tượng đào tạo

 • Sinh viên hệ chính quy, sinh viên hệ vừa làm vừa học và học viên cao học.

Một số hình ảnh về khoa

     

 

   

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

   

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

    

Liên hệ

 • Phòng 413 Nhà A1, Trường Đại học Xây dựng
 • Điện thoại: 024.38691430
 • E-mail: llct@email.nuce.edu.vn