Khoa Giáo dục quốc phòng

Giới thiệu

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên đại học là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người trong Xã hội Chủ nghĩa. Mục tiêu của công tác này là giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị định 116/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về quốc phòng - an ninh chỉ rõ: “Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục & đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể…”.

Thông tư Số: 40/2012/TT-BGDĐT 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT cũng đã xác định: Giáo dục quốc phòng - an ninh là môn học chính khóa, bắt buộc đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp; sinh viên các trường cao đẳng, đại học; là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân”.

Khoa Giaos dục Quốc phòng thuộc trường Đại học Xây dựng được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1982 theo quyết định số 1365/QĐ-CB của Bộ trưởng bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD&ĐT) trên cơ sở Ban quân sự và Bộ môn quân sự được hình thành từ ngày thành lập trường Đại học Xây dựng theo quyết định 144/CP của Hội đồng chính phủ 08/8/1966).

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, được sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, trường Đại học Xây dựng đã kiện toàn và phát triển đội ngũ giảng viên là sĩ quan biệt phái thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự nhằm thực hiện nhiệm vụ sau:

 • Giảng dạy môn học quốc phòng - an ninh cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông; Đồng thời, huấn luyện kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết về quốc phòng - quân sự địa phương cho lực lượng tự vệ của trường Đại học Xây dựng.
 • Tham gia nghiên cứu Khoa học và hoạt động Khoa học tại trường Đại học Xây dựng và Học viện Kỹ thuật Quân sự.
 • Làm tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và Ban CHQS trường Đại học Xây dựng liên quan đến công tác quốc phòng - quân sự địa phương

Từ khi thành lập tới nay, Khoa Giao dục Quốc phòng đã nhận và hoàn thành nhiệm vụ do trường Đại học Xây dựng và Học viện Kỹ thuật Quân sự giao phó. Trải qua hơn 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đơn vị đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, các ngành cả trong và ngoài Quân đội, đó là:

 • Cờ thưởng: Vì sự nghiệp xây dựng và chiến đấu thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng tặng Khoa năm 1984;
 • Cờ thi đua: Đơn vị 15 năm liên tục đạt danh hiệu Quyết thắng của Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội tặng năm 2005;
 • Năm 2009 Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho Khoa Giáo dục Quốc phòng vì có nhiều thành tích trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2005-2006 đến năn học 2007-2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 • Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ và cấp Trường (9 năm liên tục từ năm 1998 - 2007)
 • Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004.
 • Năm 2012 Học viện Kỹ thuật Quân sự tặng bằng khen cho Khoa Giáo dục Quốc phòng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc về công tác giáo dục và đào tạo trong 30 năm xây dựng và phát triển (1982-2012).
 • Nhiều đồng chí trong Khoa cũng được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất và hạng Nhì; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương quân kỳ Quyết thắng; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và của Bộ GD&ĐT; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tổ chức và nhân sự

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 • Trưởng Khoa: Thượng tá Nguyễn Thế Long.
 • Phó Trưởng Khoa: Lê Đức Công.
 • Trợ lý Quân sự địa phương: Trần Văn Bằng.
 • Văn thư - Giáo vụ: Nguyễn Thị Hoàng Mai.
 • Các giáo viên.
 

Trưởng khoa

Thượng tá Nguyễn Thế Long

Phó Trưởng khoa

Thượng tá, ThS. Lê Đức Công

Đội ngũ cán bộ

 • Thạc sĩ Khoa học quân sự, Thượng tá: Nguyễn Thế Long
 • Thạc sĩ Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước: Triệu Huy Hiền
 • Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Quốc Việt
 • Cử nhân quân sự - Kỹ sư Xây dựng DD&CN: Lê Đức Công
 • Kỹ sư Xây dựng DD&CN: Trần Văn Bằng
 • Giáo vụ: Nguyễn Thị Hoàng Mai

Trong quá trình giảng dạy và công tác, Khoa đã hoàn thành hơn 20 đề tài cấp Bộ và cấp Trường. Các đề tài NCKH hoặc bài tham luận của Khoa GDQP chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục & đào tạo theo học thuật mà đơn vị đã và đang đảm nhiệm. Trong đó, đề tài: “Giáo dục quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc cho học sinh, sinh viên” (Đề tài B68-GDQP, thuộc nhánh đề tài cấp Bộ số: 1876/QĐ-KHKT) đã nghiệm thu tháng 11/1990; Đề tài: “Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho sinh viên Trường đại học Xây dựng”. Đề tài cấp trường đã được nhiệm thu tháng 12/2013; Tham luận: “Trường Đại học Xây dựng với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên” đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân tháng 1/2013.

Lĩnh vực hoạt động

Khoa GDQP trường Đại học Xây dựng giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông và NCKH về lĩnh vực GD&ĐT, cải tiến kỹ thuật, quản lý giáo dục,… theo hướng học thuật mà đơn vị đang đảm nhiệm. Đồng thời, đơn vị còn làm tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và Ban Chỉ huy Quân sự trường Đại học Xây dựng về công tác quốc phòng - quân sự địa phương như: Lập kế hoạch huấn luyện cho LLTV, lực lượng tham gia hội thao Quốc phòng lực lượng DQTV; Tuyển chọn CBVC, nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi huấn luyện, đào tạo sĩ quan dự bị hay nhập ngũ theo chỉ tiêu của Bộ quốc phòng; Đăng ký quản lý số lượng nhân viên kỹ thuật và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng động viện CNQP, Lập kế hoạch PCLB, PCCC của trường Đại học Xây dựng,...

Một số hình ảnh hoạt động

Khoa GDQP giảng dạy cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông môn học GDQP-AN và huấn luyện cho LLTV, đội tuyển Nhà trường tham gia hội thao Quốc phòng lực lượng DQTV.

    

Khoa GDQP đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, ngành ở trong và ngoài Quân đội.

 

        

 

Liên hệ

 • Văn phòng Khoa Giáo dục quốc phòng: phòng 313 nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng số 55 đường Giải phóng - Quận Hai Bà Trưng -  Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.861.476.
 • Email: gdqp@nuce.edu.vn