Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm của Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD), ngày 20/12/2017, Đảng ủy Trường ĐHXD đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú là các sinh viên của Nhà trường.

Hội trường diễn ra buổi lễ khai giảng

Đến tham dự buổi lễ, về phía Trường ĐHXD có: PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Thái Hồng Nam – Bí thư Chi bộ Sinh viên; cùng các đồng chí Báo cáo viên Trung ương và 219 quần chúng ưu tú là các bạn sinh viên Trường ĐHXD.

Phát biểu chỉ đạo và khai giảng lớp học, PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chào mừng 219 quần chúng ưu tú đến từ các đơn vị trong trường tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. PGS.TS Phạm Xuân Anh nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm cung cấp những hành trang cần thiết cho các quần chúng ưu tú trước khi gia nhập vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. PGS.TS Phạm Xuân Anh hy vọng rằng các học viên nên có thái độ học tập nghiêm túc, kết hợp các nội dung được phổ biến với việc nghiên cứu tài liệu, liên hệ cụ thể với nhiệm vụ của bản thân để lĩnh hội sâu sắc những kiến thức được truyền đạt, xác định cho mình một động cơ đúng đắn, trong sáng để trở thành Đảng viên và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, và năng lực chuyên môn.

PGS.TS Phạm Xuân Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXD phát biểu chỉ đạo và khai giảng lớp bồi dưỡng

Ngay sau Lễ khai giảng, các quần chúng ưu tú sẽ được báo cáo viên Trung ương hướng dẫn nghiên cứu 05 chuyên đề lý luận cơ bản, bao gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng thực tiễn, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Phạm Nhung – Phòng TT&TT

Phân nhóm bài viết: