Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Sáng ngày 22/8/2018, Đảng ủy Trường ĐHXD đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII dành cho toàn bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt chưa là đảng viên đang công tác tại Trường.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Uỷ viên thường trực, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận trung ương; PGS.TS Phạm Duy Hòa – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHXDP; cùng 612 Đảng viên và 43 cán bộ chủ chốt chưa là Đảng viên đang công tác tại Trường.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Uỷ viên thường trực, Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương, đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên Trường ĐHXD những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cán bộ viên chức trong thời gian tới.  


Báo cáo viên PGS.TS Ngô Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương  trình bày các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường Đại học Xây dựng nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.

Trang Ninh – Phòng TT&TT

Phân nhóm bài viết: