Phòng nghiên cứu thực nghiệm cơ khí

Chức năng, nhiệm vụ 

  • Phòng Nghiên cứu Thực nghiệm Cơ khí (NCTNCK) có chức năng quản lý, khai thác, xây dựng và phát triển Phòng Nghiên cứu phục vụ đào tạo, NCKH, phục vụ sản xuất, chuyển giao công nghệ và giảng dạy các môn học, bài thí nghiệm do phòng phụ trách.
  • Quản lý, khai thác phòng học chuyên đề Máy xây dựng 31H2 (chuẩn bị và vận hành máy móc, thiết bị, mô hình giảng dạy,…) phục vụ cho: Giảng dạy môn học “ Máy xây dựng” cho sinh viên toàn trường; Giảng dạy các môn học chuyên ngành Máy xây dựng và Cơ giới hóa xây dựng cho sinh viên khoa Cơ khí Xây dựng và khoa Vật liệu Xây dựng cũng như giảng dạy Cao học ngành Máy xây dựng và tổ chức hội thảo, chuyên đề.
  • Quản lý, khai thác Xưởng thực hành cơ khí, Giảng dạy các môn học do Phòng phụ trách: Giảng dạy môn học Thực tập Công nhân cho sinh viên Khoa Cơ khí Xây dựng; môn học Thực tập Cơ khí cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Môi trường,…
  • Quản lý, khai thác phòng thí nghiệm 302TN (chuẩn bị và vận hành máy móc, thiết bị, mô hình giảng dạy,…) cho các môn học chuyên ngành Máy xây dựng và Cao học ngành Máy xây dựng.

Năng lực cơ sở vật chất của Phòng phục vụ đào tạo, NCKH, LĐSX và CGCN

Để đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành cơ khí cho sinh viên Khoa Cơ khí Xây dựng, Phòng NCTNCK được Nhà trường trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị thực hành cơ khí và mô hình thí nghiệm cơ khí. Các máy móc thiết bị thí nghiệm được trang bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo kỹ sư Cơ khí xây dựng, ngoài ra hệ thống máy móc thiết bị của phòng còn phục vụ chế tạo các máy móc thiết bị mới cho các đề tài nghiên cứu khoa học về máy xây dựng ở các cấp và chế tạo các máy xây dựng cho các doanh nghiệp trong nước. Các bài thí nghiệm thực hành cơ khí sẽ giúp cho sinh viên Cơ khí xây dựng tăng kỹ năng gia công chế tạo máy xây dựng, hiểu rõ được cách chế tạo các chi tiết máy xây dựng để từ đó nâng cao kỹ năng tư vấn thiết kế máy xây dựng, giám sát chế tạo máy xây dựng đạt chất lượng.

Một số hình ảnh máy móc thiết bị và mô hình thí nghiệm tiêu biểu

Mô hình truyền động thủy lực

Mô hình truyền động khí nén

Thiết bị đo đa kênh Spider8

Mô hình bộ khống chế vượt tốc thang máy

Máy tiện

Máy phay vạn năng

Bộ tời kéo được chế tạo tại xưởng thực hành cơ khí