​Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện - điện tử

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

Bộ môn Điện kỹ thuật nằm trong trường Đại học Xây dựng  có nhiệm vụ đào tạo cho hầu hết các ngành chuyên môn rộng và hẹp của trường với các môn học như Kỹ thuật điện, Hệ thống điện công trình, Mạch và năng lượng điện, Năng lượng và viễn thông, Kỹ thuật điện tử, Điện tử công nghiệp, Điện tử công suất, Thiết bị và dụng cụ đo, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Trang bị điện.

Phòng thí nghiệm điện - điện tử trực thuộc bộ môn Điện kỹ thuật. Phòng thí giúp cho sinh viên củng cố lại lý thuyết đã học, làm quen với các mạch và mô hình sẽ gặp trong thực tế sau khi ra Trường.

Phòng thí nghiệm hiện có 07 bàn thí nghiệm về kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử. Hiện nay số lượng sinh viên thực hành thí nghiệm trong một năm học là rất lớn.

Môn học kỹ thuật điện: Số giờ lý thuyết một sinh viên phải thực hiện là 5 tiết/1 SV. Số lượt thí nghiệm hàng năm khoảng 3500 người.

Môn học kỹ thuật điện tử: Số giờ lý thuyết một sinh viên phải thực hiện là 2 tiết/1 SV. Số lượt thí nghiệm hàng năm khoảng 780 người.

Một số bài thí nghiệm chuyên ngành giúp cho sinh viên hiểu về hệ thống điện – điện tử trong các máy thi công cũng như trong công trình xây dựng.

Một số hình ảnh minh hoạ

Nội quy Phòng thí nghiệm

Toàn cảnh Phòng thí nghiệm

Thí nghiệm Máy biến áp 1 pha

Thí nghiệm mạch hình sin 1 pha

Hình 1.5.Hình 5: Thí nghiệm mạch hình sin 3 pha

Thí nghiệm mạch khuyếch đại

Thí nghiệm mạch chỉnh lưu và ổn áp