PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT NỀN MÓNG

GIới thiệu

  • Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Cơ học đất
  • Bộ môn phụ trách: Bộ môn Cơ học đất – Nền móng
  • Liên hệ: Phòng 806TN – Nhà thí nghiệm 9 Tầng – Đại học Xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

  • Chuyên đào tạo thực hành thí nghiệm cơ học đất cho sinh viên các hệ: Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2, Cử tuyển…
  • Hướng đẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
  • Địa điểm để học viên cao học làm các thí nghiệm chuyên ngành Địa kỹ thuật.

Danh mục các thiết bị chính

STT

Tên thiết bị

Chức năng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Ghi chú

1

Máy cắt ứng biến

Thí nghiệm cắt đất trực tiếp

Trung Quốc

2007

 

2

Máy nén tam liên

Thí nghiệm nén không nở ngang

Trung Quốc

2007

 

3

Thiết bị Casagrande

Thí nghiệm độ ẩm giới hạn nhão

Việt Nam

2000

 

4

Cắt cánh hiện trường. Model H - 60(SO 535). Dải đo 0-200 kPa

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường

Tây Ban Nha

2000

 

5

Máy nén 03 trục

Hướng dẫn sinh viên NCKH

Anh 

2000

 

6

Tủ sấy

Thí nghiệm độ ẩm giới hạn dẻo, độ ẩm giới hạn nhão

Trung Quốc

2007

 

7

Cân điện tử

Thí nghiệm độ ẩm giới hạn dẻo, độ ẩm giới hạn nhão

Trung Quốc

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Thí nghiệm nén 1 trục không nở hông

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường

 

Thí nghiệm cắt đất trực tiếp bằng máy cắt ứng biến

  

Học viên cao học Địa kỹ thuật làm thí nghiệm chuyên ngành

  

Hướng dẫn sinh viên NCKH