PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hành, học và thi trên máy tính cho toàn bộ sinh viên các hệ chính qui, tại chức học các môn học ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng có 5 phòng máy tính với hơn 300 máy tính, cấu hình: Intel Core 2 Dual, 2.66 Ghz, 1GB RAM, 80GB HDD.

Tất cả các phòng máy đều được kết nối với mạng nội bộ của trường và được trang bị hệ thống giảng dạy đa phương tiện HiClass V, tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc giảng dạy của giáo viên và việc học, thực hành, thi của sinh viên.

Mỗi năm phòng máy phục vụ khoảng 100.000 lượt sinh viên.

Phục vụ NCKH và sản xuất

Trợ giúp và cung cấp thiết bị, tư vấn kỹ thuật cho các Thầy, Cô giáo và sinh viên nghiên cứu khoa học về kỹ thuật phần cứng, phần mềm hệ thống, mạng máy tính. Phát triển các phần mềm ứng dụng.

Đào tạo kỹ thuật phần cứng, kỹ thuật mạng, các phần mềm ứng dụng cho các đối tượng có nhu cầu.

Địa chỉ: Phòng Thực hành Tin học, tầng 4 nhà Thí Nghiệm, trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.