Xây dựng Cầu Đường - Anh ngữ (CDE)

I. Đối tượng tuyển sinh
Tất cả các sinh viên trúng tuyển với điểm cao vào Khoa Cầu Đường và có nguyện vọng theo học ngành Cầu Đường Anh ngữ. Số lượng: bắt đầu từ năm học 2011-2012 (khoá 57), mỗi năm tuyển 1 lớp, mỗi lớp khoảng 50 đến 60 sinh viên.

II.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
+ Đào tạo kỹ sư tài năng ngành cầu đường
+ Đào tạo kỹ sư Cầu Đường Anh ngữ đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và trong công việc với các đối tác nước ngoài,hoặc tiếp tục học tập,nghiên cứu,làm việc trong nước và tại nước ngoài.
+ Thực hiện các chương trình học bổng, các dự án đào tạo cấp bằng song phương và tạo khả năng cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ với các trường đối tác nước ngoài thuộc khối Anh ngữ.
+ Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, tạo môi trường trao đổi sinh viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh với các trường đại học Anh ngữ.
+ Nâng cao chất lượng đào tạo,tiếp cận với trình độ đào tạo khu vực và quốc tế, tiến tới mô hình đào tạo theo chương trình tiên tiến giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III .CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC SINH VIÊN
+ Được tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu thông qua hệ thống tư liệu, giáo trình bằng tiếng Anh và đội ngũ giảng viên có trình độ cao về chuyên môn và tiếng Anh.
+ Được học ngoại ngữ tiếng Anh tăng cường và các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, được thực hành tiếng Anh thông qua các bài kiểm tra, bài thi, bài tập lớn, đồ án môn học, các buổi thảo luận chuyên đề bằng tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học chuyển tiếp sau đại học ở nước ngoài hoặc làm việc trong môi trường quốc tế trực tiếp bằng tiếng Anh.
+ Được tham dự các buổi lên lớp của các giảng viên nước ngoài.
+ Được ưu tiên giới thiệu theo học các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ và tham dự các chương trình học bổng nước ngoài với các trường đối tác (Australia, Taiwan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, …).
+ Được ưu tiên giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

IV. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
Từ năm thứ nhất đến năm thứ 5, sinh viên sẽ được học liên tục ngoại ngữ tiếng Anh, đặc biệt là các khóa tiếng Anh tăng cường trong 2 năm đầu.
Cuối năm thứ 2, sẽ tuyển chọn lại các sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn và trình độ tiếng Anh để tiếp tục theo học lớp Cầu Đường Anh ngữ. Những sinh viên không đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang các lớp Cầu Đường khác. Ngoài ra, những sinh viên ở các lớp Cầu Đường khác có nguyện vọng và đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn và trình độ tiếng Anh sẽ được xét tuyển vào năm thứ 3 của lớp Cầu Đường Anh ngữ.
Từ học kỳ thứ 4, phần lớn các môn cơ sở ngành và các môn chuyên ngành sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các bài tập, bài tập lớn, đồ án môn học, bài kiểm tra và bài thi đều được thực hiện bằng tiếng Anh.
Cuối học kỳ 9, sẽ tuyển chọn các sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn và trình độ tiếng Anh để làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đố án tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Những sinh viên không đạt yêu cầu sẽ làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Việt với các lớp khác.
 
V. MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHƯƠNG THỨC TÀI CHÍNH
Lớp Cầu Đường Anh ngữ  thuộc quản lý của Cầu Đường. Các sinh viên theo học lớp TE đóng học phí cho trường ĐHXD theo mức quy định chung như sinh viên của các lớp khác của Khoa Cầu Đường. Ngoài tiền học phí trên, các sinh viên theo học lớp này phải đóng thêm phí học tiếng Anh tăng cường và phí học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Phí này được tính bằng mức học phí theo quy định chung tương ứng từng thời điểm. Các lớp học tiếng Anh tăng cường và học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh được tổ chức và hoạt động theo Đăng ký hoạt động phổ biến kiến thức và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của Viện Quy hoạch và An toàn Giao thông - Trường ĐHXD. Việc thu và chi khoản phí này được thực hiện thông qua Viện và phải tuân theo các quy định chung về tài chính của nhà nước cũng như của trường ĐHXD .

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Phòng 113 Nhà A1, Trường ĐH Xây dựng  -  Điện thoại: 38.693575  -  Website: http://cauduong.edu.vn

 

Ảnh: