Ngành Kỹ thuật đô thị - (PFIEV)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM

Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au Vietnam (PFIEV)

 1. Giới thiệu chung
 2. Mục tiêu đào tạo
 3. Ngành đào tạo
 4. Chương trình đào tạo
 5. Điều kiện học tập
 1. Bằng cấp
 2. Học bổng và du học
 3. Việc làm

Giới thiệu chung

Theo Hiệp định hợp tác giáo dục giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV) được thành lập năm 1999 tại 4 trường : Đại học Xây dựng (ĐHXD), Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh.

Để tư vấn cho hoạt động của chương trình, một tổ hợp các trường đại học lớn của Pháp được thành lập bao gồm : Trường quốc gia Cầu đường Paris, Viện quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon, trường Trung tâm Paris, Viện quốc gia Bách khoa Grenoble, Trường Đại học quốc gia cơ học và kỹ thuật hàng không Poitiers, Trường Đại học quốc gia kỹ thuật điện, điện tử, tin học, thủy lực và viễn thông Toulouse, Trường Đại học quốc gia viễn thông Bretagne và Trường Lycée Louis le Grand.

Về tài chính, PFIEV được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo các kỹ sư đa năng, có năng lực, khả năng tư duy tổng hợp và sáng tạo.

Ngành đào tạo

 1. Cơ sở hạ tầng giao thông (kỹ sư xây dựng Cầu đường)
 2. Kỹ thuật đô thị (kỹ sư quy hoạch và quản lý đô thị)
 3. Kỹ thuật công trình thủy (kỹ sư xây dựng công trình biển – dầu khí, công trình ven biển, cảng – đường thủy, thủy lợi - thủy điện).

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo 5 năm được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc các kiến thức về khoa học cơ bản (2 năm đầu) và các kiến thức chuyên ngành (3 năm sau) trong đó các học phần thí nghiệm và thực nghiệm chiếm tỷ lệ đáng kể. Các học phần kết nối với doanh nghiệp (thực tập, thăm quan công trường, mời cán bộ doanh nghiệp làm giảng viên thỉnh giảng) được quan tâm đưa vào chương trình đào tạo. Các học phần về quản lý doanh nghiệp và các đồ án kỹ thuật làm cho chương trình trở nên hoàn thiện hơn.

Giai đoạn 1 (2 năm đầu) : các môn học chung (kiến thức đại cương)

Đối tác : trường Lycée Louis le Grand.

Giai đoạn 2 (3 năm sau) : các môn học cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành

+ Cơ sở hạ tầng giao thông (Infrastructure de Transport)

Đối tác : trường quốc gia Cầu đường Paris – ENPC (Ecole des Ponts ParisTech)

+ Kỹ thuật đô thị (Ingénieurie Urbaine).

Đối tác : Viện quốc gia Khoa học ứng dụng Lyon – INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon).

+ Kỹ thuật công trình thủy (Ingénieurie Hydraulique)

Đối tác : trường Trung tâm Paris – ECP (Ecole Centrale de Paris).

Ngoại ngữ : ngoại ngữ rất được chú trọng trong chương trình PFIEV, sau 5 năm học tập sinh viên được yêu cầu sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Pháp (DELF B1 hoặc TCF tương đương) và tiếng Anh (TOEFL 500 hoặc TOEIC 605 hoặc IELTS 6.0).

Điều kiện học tập

 • Chính phủ Pháp đã tài trợ xây dựng các phòng thí nghiệm chất lượng cao cho PFIEV-ĐHXD gồm : phòng thực hành Tin học, phòng thí nghiệm Vật liệu, phòng thí nghiệm Hóa học, phòng thí nghiệm Vật lý, phòng thí nghiệm Thủy lực và 01 thư viện với nhiều sách, tài liệu nước ngoài.
 • Từ năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư, cung cấp kinh phí xây dựng các phòng thí nghiệm Điện tử - Điện kỹ thuật, phòng học ngoại ngữ Multimedia.
 • Tất cả sinh viên được học tăng cường miễn phí tiếng Pháp trong 3 năm đầu tại trường ĐHXD để đạt trình độ DELF B1 và một số sinh viên giỏi được gửi đi học tiếng Pháp tại lớp do Đại sứ quán Pháp tổ chức. Bắt đầu từ năm 2013, PFIEV-ĐHXD cũng mở các lớp tăng cường tiếng Anh cho sinh viên năm thứ tư và thứ năm.

Bằng cấp

Bằng Kỹ sư chất lượng cao PFIEV được Đại học Xây dựng và các trường đối tác của Pháp cùng cấp. Ủy ban cấp bằng kỹ sư của chính phủ Pháp (Comité des Titres d’Ingénieur – CTI) và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xác nhận văn bằng của PFIEV tương đương trình độ thạc sỹ (công văn số 2297, ngày 15/5/2015 – Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hơn nữa, văn bằng PFIEV cũng đã được công nhận trên toàn châu Âu và ở Bắc Mỹ.

Học bổng và du học

 • Có nhiều cơ hội học bổng sau đại học tại Pháp và các nước trong khối Pháp ngữ sau khi tốt nghiệp ĐHXD do văn bằng PFIEV đã được quốc tế công nhận và sinh viên PFIEV giỏi ngoại ngữ (đến nay có hơn 164 sinh viên PFIEV đã đi du học trong tổng số 626 sinh viên đã tốt nghiệp PFIEV).
 • Mỗi năm có 03 sinh viên được 3 trường đối tác Pháp của PFIEV-ĐHXD cấp học bổng sang thực tập và làm đồ án tốt nghiệp trong 5 tháng tại Pháp.
 • Hằng năm có 03 suất học bổng Eiffel dành cho sinh viên giỏi năm thứ 4 sang học song bằng tại trường quốc gia Cầu đường Paris.
 • Từ năm 2012, hệ thống các trường Mỏ và Viễn thông của Pháp ký hợp tác với ĐHXD cho sinh viên PFIEV sang học song bằng (năm 2015 có 11 sinh viên du học song bằng trong đó có 1 sinh viên được học bổng Eiffel).

Việc làm

 • Sinh viên tốt nghiệp PFIEV-ĐHXD có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty trong và ngoài nước do có nền tảng kiến thức cơ bản tốt, kiến thức chuyên môn rộng và thành thạo ngoại ngữ (Anh, Pháp). Kỹ sư PFIEV có thể đảm trách nhiều lĩnh vực trong xây dựng cơ bản đúng theo triết lý đào tạo kỹ sư của Pháp.
 • Từ năm 2015, văn bằng PFIEV đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương thạc sỹ nên kỹ sư PFIEV có ưu thế khi nộp hồ sơ việc làm tại các doanh nghiệp trong nước.
 • Theo thống kê năm 2014, 92% sinh viên khóa 53 PFIEV-ĐHXD (tốt nghiệp 6/2013) đã có việc làm.
Ảnh: