Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CHUYÊN NGÀNH CƠ GIỚI HÓA XÂY DỰNG

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020: 50

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D07

- Điểm trúng tuyển:   16 (năm 2017)15 điểm (năm 2018); 15 điểm (năm 2019)

1. Giới thiệu chung ngành Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ giới hoá Xây dựng:

Chuyên ngành Cơ giới hóa Xây dựng trang bị khối kiến thức cơ sở, liên ngành và chuyên ngành. Trong đó trang bị kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Do đó sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Cơ giới hóa Xây dựng sẽ làm việc trong lĩnh vực xây dựng công trình như: quản lý, khai thác, tổ chức, chỉ đạo thi công bằng cơ giới các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị xây dựng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực xây dựng công trình, các công ty chế tạo và kinh doanh máy móc, thiết bị, các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học để trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ và các bằng đại học kỹ thuật khác ở trường Đại học Xây dựng và các trường đại học khác, trong và ngoài nước.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO - CẤP BẰNG

Từ khóa tuyển sinh năm 2020 (K65), Chương trình đào tạo của Khoa Cơ khí Xây dựng theo 3 mô hình sau:

a) Chương trình Cử nhân Kỹ thuật (4 năm): Cấp bằng Cử nhân (đại học).

b) Chương trình tích hợp Cử nhân - Kỹ sư (5 đến 5,5 năm): Cấp 2 bằng Cử nhân (đại học) và Kỹ sư (sau đại học).

c) Chương trình tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ (5,5 năm): Cấp 2 bằng Cử nhân (đại học) và Thạc sĩ (sau đại học).

Sinh viên có thể quyết định lựa chọn và đăng ký chương trình phù hợp vào cuối năm thứ 3, tùy theo điều kiện cho phép.

Website: www.cogioihoaxd.com

Fangage: https://www.facebook.com/bmcogioihoaxaydung/

2. Giới thiệu khung chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ giới hóa Xây dựng được thiết kế gồm 3 nhóm kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương (năm thứ 1 và 2), Kiến thức Cơ sở kỹ thuật và Cơ sở ngành (năm thứ 2 và 3), Kiến thức chuyên ngành (năm thứ 3 và 4).

 Kiến thức giáo dục đại cương:

 • Kiến thức khoa học cơ bản;
 • Ngoại ngữ;
 • Kiến thức văn hóa, xã hội, chính trị;
 • Kỹ năng mềm.

Kiến thức cơ sở kỹ thuật và cơ sở ngành:

 • Kiến thức về cơ học kỹ thuật, nhiệt, thủy lực, vật liệu xây dựng, cơ học đất, nền móng và bê tông, …
 • Kiến thức cơ sở kỹ thuật cơ khí;
 • Kiến thức về kỹ thuật điện – điện tử.

Kiến thức chuyên ngành:

 • Kiến thức chuyên sâu về máy và thiết bị xây dựng, tổ chức, thi công bằng cơ giới, trang bị điện – điều khiển, quản lý khai thác máy,
 • Kiến thức kinh tế, tin học và ngoại ngữ chuyên ngành.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí - Chuyên ngành Cơ giới hóa Xây dựng và các chuyên ngành khác, chi tiết xem tại:

http://www.nuce.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao.html-0

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ khí - Chuyên ngành Cơ giới hóa Xây dựng và các chuyên ngành khác, chi tiết xem tại:

http://www.nuce.edu.vn/vi/dao-tao/chuan-dau-ra-cac-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc.html

3. Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập:

 • Học bổng của Trường, Khoa, các đơn vị, cá nhân, học bổng Đỗ Quốc Sam;
 • Cơ hội tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp như: Công ty VINALIFT, LILAMA, INCOSAF, LICOGI, VẠN XUÂN, ANCHI, KOMATSU, HITACHI, Viện Công nghệ Việt-Nhật (VJIAT)…;
 • Cơ hội tham gia các hoạt động để rèn luyện kỹ năng mềm trong các hoạt động tập thể như sinh viên tình nguyện, câu lạc bộ Robocon, hoạt động văn hóa và thể thao…;
 • Cơ hội tham gia các khóa học tiếng nước ngoài miễn phí (Nhật, Hàn Quốc…) tại trường Đại học Xây dựng và doanh nghiệp liên kết để tham gia thị trường lao động chất lượng cao với vị trí Cán bộ kỹ thuật cơ khí tại Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN.

4. Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp

4.1. Kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn, hiểu biết Pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng. Có khả năng tự rèn luyện về thể chất. Đảm bảo phẩm chất của người công dân trong việc chấp hành chính sách nhà nước, tôn trọng và làm theo hiến pháp, pháp luật, có ý thức kỷ luật cao.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Có kiến thức về cơ học kỹ thuật, nhiệt, thủy lực… kiến thức nền tảng ngành Kỹ thuật Cơ khí, kiến thức nền tảng ngành xây dựng, kiến thức về kỹ thuật điện – điện tử, để phát triển sang các lĩnh vực khác nhau trong thực tế.
 • Được cung cấp các kiến thức để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay trong thực tế ở các vị trí thiết kế cơ khí, tổ chức và chỉ đạo thi công bằng cơ giới các công trình xây dựng, nhà kinh doanh, quản lý khai thác máy xây dựng, tư vấn đầu tư, mua sắm máy móc và thiết bị cơ khí, kiểm định các loại máy và thiết bị xây dựng.

4.2. Kỹ năng:

 • Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong chuyên ngành, nhóm ngành và trong môi trường quốc tế. Có khả năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin.
 • Biết ngoại ngữ và tin học chuyên ngành, có khả năng đọc, hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn, quy phạm và các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

5. Cơ hội việc làm:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ khả năng:

 • Lưa chọn và bố trí máy và thiết bị thi công cho các công trình xây dựng.
 • Tư vấn, kinh doanh, chuyển giao, phụ tùng, máy móc thiết bị xây dựng.
 • Quản lý, khai thác máy, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp bằng cơ giới.
 • Sau khi bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu sẽ đủ khả năng công tác tại các cơ sở kiểm định máy móc, thiết bị trong và ngoài nước.
 • Sinh viên có kết quả học tập khá được các công ty tuyển dụng trực tiếp sau khi ra trường.
 • Tham gia thị trường lao động với vị trí Cán bộ kỹ thuật Cơ khí tại Nhật Bản, CHLB Đức, ASEAN và các quốc gia khác.
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các viện nghiên cứu.

6. Học tập nâng cao:

 • Học tập bậc sau đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí và các chuyên ngành khác tại trường Đại học Xây dựng, các trường đại học khác, trong và ngoài nước;
 • Học các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;

7. Liên hệ:

Bộ môn Cơ giới hóa Xây dựng:

Địa chỉ:                      P415 – Nhà A1 – Trường Đại học Xây dựng

Website:                   www.cogioihoaxd.com

Fangage:                   www.facebook.com/bmcogioihoaxaydung

Trưởng bộ môn:     TS. Trần Đức Hiếu

ĐT:                              0963.576.035

Email:                         hieutd@nuce.edu.vn

 

Một số hình ảnh hoạt động:

 

 

Ảnh: