Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng bắt đầu đào tạo từ năm 2008. Chương trình đào tạo của ngành được thừa kế từ chương trình đào tạo ngành Thẩm định và Quản lý bất động sản của Trường Đại học tổng hợp Xây dựng Moscow thuộc Liên bang Nga. Sự khác biệt ở đây là chương trình đào tạo ra kỹ sư Kinh tế và Quản lý bất động sản chứ không phải là cử nhân. Vì vậy người học vừa được trang bị kiến thức về công nghệ, kỹ thuật xây dựng, vừa được trang bị kiến thức về kinh tế và quản lý trong kinh doanh bất động sản.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra Kỹ sư Kinh tế và Quản lý bất động sản có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học vững vàng trong lĩnh vực Đầu tư kinh doanh bất động sản; có kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo; có kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin; có kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành và trong môi trường quốc tế; có khả năng ứng dụng tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn

Bằng cấp Cấp bằng Kỹ sư ngành Quản lý Xây dựng

Cơ hội việc làm

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản sau khi tốt nghiệp có thể:

  • Làm quản lý xây dựng và quản lý phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở đô thị ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ cấp trung ương như ở các bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng phát triển, các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng ở các bộ khác đến các cấp địa phương: cấp tỉnh, cấp quận, huyện, như Sở Xây dựng, Sở kiến trúc Quy hoạch, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các phòng quản lý xây dựng và tài chính của các quận, huyện.
  • Làm nghiên cứu ở các viện nghiên cứu về kinh tế và quản lý bất động sản
  • Làm quản lý doanh nghiệp, đấu thầu và quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản
  • Làm tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, lập và thẩm tra dự toán , cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản​
  • Làm thẩm định dự án tại các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm
  • Làm quản lý dự án tại các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư xây dựng công trình
  • Làm quản lý bất động sản, vận hành tòa nhà ở các công ty kinh doanh bất động sản
  • Làm chuyên gia cung cấp các dịch vụ môi giới bất động sản và quản lý vận hành sàn giao dịch bất động sản
  • Làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo

Cơ hội học tập

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản dễ dàng học bằng đại học thứ hai ở nhiều ngành khác trong Trường Đại học Xây dựng do được miễn nhiều môn học trong chương trình đào tạo. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình cao học tại trường để lấy bằng thạc sỹ Quản lý Xây dựng – Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, thạc sỹ Quản lý Xây dựng – Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, thạc sỹ Quản lý Xây dựng – Chuyên ngành Quản lý Đô thị.

Xem thêm thông tin của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng trên trang web: http://kinhtexaydung.edu.vn

 

Ảnh: