Ngành Công nghệ và Kỹ thuật môi trường

NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

(Thuộc Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường)

 

Ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường do Bộ môn Công nghệ và Quản lý Môi trường, Khoa Kỹ thuật Môi trường phụ trách đào tạo được mở tại trường Đại học Xây dựng từ năm 2001. Qua hơn 10 năm đào tạo, quy mô đào tạo của ngành ngày càng tăng mạnh, đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội là các kỹ sư có năng lực làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, và quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra

Đào tạo ra các kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; có tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động; có kiến thức khoa học vững vàng và chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật xử lý chất thải đô thị và công nghiệp dạng rắn, lỏng, khí kể cả chất thải nguy hại; có năng lực thực hiện các công tác quan trắc và quản lý môi trường. Sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành các kỹ sư môi trường có khả năng nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải cho các đô thị và các khu công nghiệp; thiết kế, thi công lắp đặt, giám sát thi công các công trình xử lý chất thải; vận hành các thiết bị công nghệ và công trình xử lý chất thải đô thị và công nghiệp; tổ chức thực hiện lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng, đánh giá môi trường chiến lược cho các dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội; tổ chức thực hiện quan trắc và phân tích chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường. Bên cạnh các kỹ năng chuyên môn, sinh viên được trang bị các kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành và trong môi trường quốc tế; kỹ năng trình bày, thuyết trình các vấn đề chuyên môn có tính logic và thuyết phục; có khả năng ứng dụng tin học và ngoại ngữ trong các hoạt động chuyên môn.  

Phương thức đào tạo

Sinh viên ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường sẽ trải qua 4,5-5 năm đào tạo theo hệ tín chỉ, tùy theo năng lực của từng sinh viên. Trong hai năm đầu, sinh viên sẽ được học các môn học đại cương và các môn cơ sở ngành. Năm thứ 3 học các môn học chung của ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường. Các năm còn lại học các môn học chuyên sâu của ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường và thực hiện đồ án tốt nghiệp. Từ năm thứ 3, sinh viên được khuyến khích tham gia thực hiện các đề tài KHCN các cấp do các cán bộ giảng dạy chủ trì và hướng dẫn dưới hình thức sinh viên nghiên cứu khoa học. Những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có trình độ tiếng Anh tốt có cơ hội nhận học bổng tham gia chương trình trao đổi sinh viên với các trường Đại học Nhật Bản là đối tác của Trường Đại học Xây dựng. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

Sau khi tốt nghiệp hoặc trong quá trình học tập, nếu có nhu cầu, sinh viên ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường có thể đăng ký học song bằng tại các ngành khác trong Trường Đại học Xây dựng với thời gian rút ngắn do được miễn nhiều môn học chung có trong chương trình đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội theo học chương trình đào tạo sau đại học bao gồm Thạc sỹ và Tiến sỹ trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường. Hiện nay, Bộ môn Công nghệ và Quản lý Môi trường là cơ sở duy nhất ở miền Bắc đào tạo chương trình Tiến sỹ về Công nghệ Môi trường – Chất thải rắn (MS: 62.85.06.10). Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội tìm kiếm các học bổng sau đại học ở các trường đại học nổi tiếng của Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... thông qua sự giới thiệu, hỗ trợ của các thầy cô trong Bộ môn.           

Cơ hội nghề nghiệp

Hiện nay, nhu cầu nhân lực của xã hội đối với các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, và quản lý môi trường là rất lớn. Các sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ tài nguyên và môi trường; các Sở tài nguyên và môi trường; các cơ quan quản lý môi trường của các ngành các cấp khác); các Trung tâm, Viện nghiên cứu và các Công ty tư vấn xây dựng, Kỹ thuật môi trường và Cấp thoát nước; các Công ty xây lắp, các đơn vị thi công xây dựng, kỹ thuật hạ tầng; các Công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường (Công ty thoát nước, Công ty Môi trường đô thị); các Tổ chức phi chính phủ và các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp... Kết quả thống kê cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường được tuyển dụng làm đúng chuyên môn là >90% với mức thu nhập khá và được đánh giá là có khả năng tiếp cận công việc nhanh, năng lực chuyên môn tốt. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp hiện nay đang đảm nhận các vị trí chủ chốt, lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các doanh nghiệp...   

Ảnh: