Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN

 

1. Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 110
  • Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh

2. Giới thiệu chuyên ngành đào tạo

   Chuyên ngành Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện đào tạo chuyên sâu về xây dựng công trình Thủy lợi – Thủy điện bao gồm các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như: nhà máy thủy điện, đập dâng nước, công trình tháo lũ, công trình lấy nước, công trình dẫn nước.

3. Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kiến thức chuyên sâu về xây dựng công trình Thủy lợi – Thủy điện bao gồm: tư vấn quy hoạch; tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn thẩm tra, thẩm định các dự án và hồ sơ thiết kế; tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; quản lý vận hành và bảo dưỡng bảo trì các công trình Thủy lợi – Thủy điện; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các công trình Thủy lợi – Thủy điện.

4. Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện có thể làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất, các cơ quan nhà nước cũng như trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác phục vụ cho công việc xây dựng các công trình khai thác tài nguyên nước, kỹ thuật công trình thủy, kỹ thuật thủy lợi thủy – thủy điện, thuộc các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp; Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Thủy lợi; Điện lực.

   Cơ hội việc làm càng được mở rộng khi khả năng liên thông với các ngành khác là rất lớn như xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng...

5. Cơ hội học tập

   - Có thể học song bằng, bằng 2 các ngành, chuyên ngành khác tại trường;

  - Có thể học sau đại học các chuyên ngành như: Thủy lợi – Thủy điện, Thủy lực thủy văn, Địa kỹ thuật, Nền móng hoặc một số ngành xây dựng khác trong và ngoài nước.

               Description: https://lh5.googleusercontent.com/4NAuNvSbA6VOtKp7K7yUpFvcbyuDveGSh02hpGbfLdVWL8qrtqJ14ETdQOmwTcf0nXJefcuajl0_TzHP8B98YacvZ_9gQYC-vSnLFWlManOcoLYqU3OfzvF4GN87DMW1sf081FvW

          Công trình năng lượng gió           Hồ chứa nước                    Đập dâng  

Ảnh: