Chuyên ngành Xây dựng Cảng - Đường thủy

NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẢNG - ĐƯỜNG THỦY

1. Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 110
  • Tổ hợp các môn xét tuyểnToán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh

2. Giới thiệu chuyên ngành đào tạo

   Chuyên ngành xây dựng Cảng - Đường thủy đào tạo chuyên sâu về các công trình giao thông đường thủy: cảng, đường thủy, công trình phục vụ đóng tàu; công trình bảo vệ bờ ven biển, bảo vệ bờ biển và hải đảo.

3. Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng Cảng – Đường thủy bao gồm: tư vấn quy hoạch; tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế; tổ chức thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; quản lý khai thác và bảo dưỡng, bảo trì các công trình cảng – đường thủy.

4. Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư sẽ làm việc với chức danh kỹ sư xây dựng tại hầu hết các lĩnh vực về xây dựng công trình, gồm:

   - Các công ty tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình; Ban quản lý các dự án xây dựng;

   - Các cơ quan nghiên cứu; quản lý khoa học và công nghệ về xây dựng công trình; các cơ sở đào tạo;

   - Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Kế hoạch & Đầu tư; Công trình biển & Dầu khí; và các ngành, lĩnh vực kinh tế khác.

5. Cơ hội học tập

   - Có thể học văn song bằng, bằng 2 các ngành, chuyên ngành khác tại trường;

  - Có thể học sau đại học các chuyên ngành như: Cảng – Đường thủy, Thủy lợi – Thủy điện, Thủy lực thủy văn, Địa kỹ thuật, Nền móng hoặc một số ngành xây dựng khác trong và ngoài nước.

                   

                        Công trình bến cảng                             Để chắn sóng

Ảnh: