Các thông tin chính
Giới thiệu Trường
Trang vàng Đại học xây dựng
Thông báo - quyết định
Nội quy - quy chế
Đào tạo
Khoa học và Công nghệ
Các Khoa - Viện
Trung tâm - Viện KHCN
Thư viện
Sinh viên
Đoàn - Hội
Công Đoàn
Phòng ban
Các hội nghề nghiệp
Tạp chí Khoa học công nghệ
Ban quản lý khai thác tài nguyên thông tin - trang web
Tuyển sinh
Tuyển dụng
Liên kết
Trang E-learning
Duyệt thư điện tử
Đăng ký môn học
Học bổng Quốc tế - Các chương trình liên kết đào tạo
Giới thiệu việc làm
Học bổng Đỗ Quốc Sam
Trang ngoài Wiki
 
Ảnh nhà trường
 
Trung tâm, viện
Tổng hợp công tác tháng 12/2009

I/ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1 - Hệ chính quy.

- Các lớp sinh viên từ K50 đến K54 thi học kỳ I: nghiêm túc, đúng quy chế.

- Hoàn thành công tác thanh tra tuyển sinh đại học 2009.

 

 

 

- Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu kỳ II/2009 – 2010.

- Sinh viên đăng ký môn học học kỳ 2/2009 – 2010.

- Sinh viên đăng ký thi Sinh viên giỏi và NCKH.

- Chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác đón sinh viên KV23.

- Tham dự cuộc thi Dance Sport của Thành đoàn tổ chức dành cho khối các trường đại học, kết quả đạt 02 giải Nhì.

2 -  Hệ Vừa làm vừa học.

- Chấm thi tuyển sinh đợt tháng 11/2009.

- Giao ĐATN cho K44 tại Quảng Ninh và Xuân Hòa (Vĩnh Phúc).

- Xét giao đề tài ĐATN cho các lớp K44 tại Hà Nội, Quảng Nam.

- Kiểm tra cơ sở phối hợp đào tạo tại Thanh Hóa.

- Ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở phối hợp đào tạo theo kết quả trúng tuyển đợt tháng 10/2009.

- Thông báo tuyển sinh năm 2010.

3 – Hệ Sau đại học.

- Tiếp tục tổ chức bảo vệ và chấm luận văn Thạc sỹ khóa 2007.

- Ra Quyết định bảo vệ Tiến sỹ cấp Nhà nước cho 01 NCS.

- Tổ chức cuộc họp bàn về Quy chế Đào tạo Tiến sỹ và Thạc sỹ.

II/ CÔNG TÁC NCKH VÀ ĐỐI NGOẠI.

1 – Công tác NCKH.

- Nghiệm thu đề tài cấp Trường, cấp Bộ.

- Quyết toán kinh phí các hoạt động KHCN.

- Tổ chức hội thảo khoa học “Các giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác NCKH của Trường ĐHXD” tại Đại Lải. Có 180 đại biểu tham dự. Các ý kiến đóng góp đều đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả NCKH.

- Tham dự Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật tại Bắc Giang.

2 – Công tác Đối ngoại.

- Tiếp 11 lượt khách quốc tế đến từ các nước Nhật, Mỹ, Pháp, Bỉ, Bulgari.

- Tổ chức Hội thảo Quốc tế chuyên ngành về QLDA (đồng phối hợp cùng Hiệp hội KS Mỹ, Tổng hội Xây dựng VN); tổ chức khóa đào tạo quốc tế về “Khoa học & CN phòng hỏa trong kiến trúc và xây dựng hiện đại.

- Thu thập thông tin, ảnh cho quyển giới thiệu trường nhiệm kỳ mới 2009 – 2014.

III/ CÔNG TÁC TU SỬA, CSVC VÀ TÀI CHÍNH.

1 - Công tác tu sửa, CSVC.

- Hoàn thành xây cổng ký túc xá.

- Hoàn thành sửa chữa nhỏ khu vệ sinh tầng 2, phòng 26 H2, hành lang tầng 2 nhà H2 để chuẩn bị Hội nghị CNVC và Đại hội Đảng bộ trường.

- Hoàn thành cải tạo sửa chữa phòng Công tác sinh viên, Trung tâm ĐTTX.

2 - Công tác tài chính.

- Tiếp tục đối chiếu và thu thuế TNCN năm 2008, truy thu thuế TNCN năm 2007 và các năm trước. Tiếp tục thu hồi công nợ và đôn đốc hoàn tạm ứng.

- Tiếp tục thanh toán tiền dạy SĐH, VHVL ngoài trường học kỳ II năm học 2008 – 2009 cho cán bộ hưu ký hợp đồng và chuyển tiền thanh toán qua thẻ cho cán bộ đương chức.

- Thu học phí các hệ đào tạo học kỳ I năm học 2009-2010.

- Tập trung giải ngân các khoản kinh phí không thường xuyên năm 2009; đề nghị chuyển thanh toán trong năm 2010 hai gói thầu của Dự án Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao và các khoản khác chưa hoàn thành trong năm 2009.

- Tiếp nhận Biên bản Kiểm toán Báo cáo tài chính của Kiểm toán Nhà nước và Biên bản duyệt quyết toán năm 2008 của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ban Quy chế họp bàn về một số nội dung quy chế áp dụng cho năm học 2009-2010.

IV/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, TUYÊN HUẤN VÀ THI ĐUA

- Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QĐND VN, 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh trường ĐHXD.

- Tổ chức Hội nghị CBVC : có 151 đại biểu tham dự. Hội nghị đã nghe tổng hợp ý kiến của các Hội nghị CBVC cơ sở và 11 ý kiến phát biểu của các đại biểu; giải đáp và trình bày trọng tâm công tác năm 2010 của Hiệu trưởng và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

- Hoàn thiện công tác lương 2009.

- Ra Quyết định nâng bậc lương 2009 cho 301 CBVC.

- Luân chuyển 02 cán bộ từ phòng Bảo vệ về phòng Quản trị Thiết bị và Ban Quản lý KTX; ký hợp đồng với 3 bảo vệ nhà A1.

 

DỰ KIẾN CÔNG TÁC THÁNG 01+ 02/2010

 

I/ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO.

1 - Hệ chính quy.

- Các lớp sinh viên từ K51 đến K54 bắt đầu học kỳ 2/2009 – 2010; sinh viên K50 làm tốt nghiệp đợt 2 bắt đầu thực tập cán bộ kỹ thuật.

- Nhận điểm, nhập điểm và kiểm tra đối chiếu với các khoa, viện (đợt thi lần 1 kỳ I/2009 – 2010); lên lịch thi đợt 2 kỳ I/2009-2010.

- Xử lý các công tác : đăng ký môn học, thời khóa biểu, học phí của kỳ II/2009 – 2010.

- Đón sinh viên KV23 nhập trường.

- Tiếp tục giải quyết chế độ miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II/2009–2010.

- Các giáo viên chủ nhiệm họp tổng kết và xét điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2009 - 2010.

- Các bộ môn hoàn thiện Đề cương môn học theo chương trình mới.

2 - Hệ Vừa làm vừa học.

- Giao đề tài ĐATN cho K44 tại Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Nam và Hà Nội; xét giao đề tài ĐATN cho các lớp K44 tại Hải Dương, Nam Định, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

- Lập danh sách trúng tuyển đợt thi tuyển sinh tháng 11/2009 và ký Hợp đồng đào tạo.

- Lập kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2009 – 2010; tạo bảng điểm học kỳ II năm học 2009 – 2010 cho các lớp cũ và các lớp mới nhập học.

- Khai giảng một số lớp K49 tuyển sinh đợt tháng 10/2009.

- Xét công nhận tốt nghiệp cho các lớp đã bảo vệ ĐATN.

3 - Hệ Sau đại học.

- Hoàn thành dự thảo Quy chế Đào tạo Tiến sỹ và Thạc sỹ của Trường ĐHXD.

- Tổ chức học cho các lớp cao học mở tại các địa phương.

II/ CÔNG TÁC NCKH VÀ ĐỐI NGOẠI.

1 - Công tác NCKH.

- Tiếp tục nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

- Kiểm tra hoạt động của các trung tâm, viện.

- Xét duyệt và ra quyết định các đề tài khoa học cấp trường 2010.

- Xuất bản Niên lịch KHCN 2006 – 2010.

2 – Công tác Đối ngoại.

- Tiếp các đoàn khách quốc tế.

- Tiếp tục biên soạn quyển giới thiệu trường.

- Phối hợp cùng Trường ĐH Quốc gia Đài Loan tổ chức buổi giới thiệu chương trình học bổng du học quốc tế.

III/ CÔNG TÁC TU SỬA, CSVC VÀ TÀI CHÍNH.

1 - Công tác tu sửa, CSVC.

- Cải tạo phòng làm việc phòng Tài vụ.

- Sửa chữa và chuyển vị trí một số phòng làm việc của khoa, bộ môn tại nhà A1 và Viện Kỹ thuật môi trường.

- Xây tường rào KTX sinh viên.

- Tiếp tục sửa chữa và thay cửa các phòng vệ sinh KTX sinh viên; cải tạo đường điện nhà ăn sinh viên.

- Đấu thầu vệ sinh khuôn viên trường và làm việc với các bộ phận dịch vụ của trường.

2 - Công tác tài chính.

- Chuyển tiền lương tháng 01/2010, tiền lương tăng thêm và PCQL tháng 12/2009 vào thẻ cho CBVC.

- Tổng hợp học phí học kỳ I năm học 2009 – 2010 các hệ đào tạo.

- Hoàn thành sổ sách kế toán, phục vụ cho việc lập Báo cáo Tài chính năm 2009.

- Tiếp nhận Quyết định giao Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2010 ; triển khai thực hiện Dự toán NSNN năm 2010.

- Chuẩn bị các khoản chi phúc lợi và các khoản khác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần.

- Phục vụ các nhu cầu chi tiêu khác theo kế hoạch của nhà trường.

IV/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ - TUYÊN HUẤN - THI ĐUA

- Nghiên cứu công tác cán bộ năm 2010, chuẩn bị thủ tục nghỉ hưu cho 40 cán bộ năm 2010.

- Chuẩn bị tốt gặp mặt, chúc Tết CBVC toàn trường.    

- Chuẩn bị công tác bảo vệ nhà trường trong dịp Tết.

                    

                            

      P. HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trở lại
Sơ đồ vị trí trường
 
Tin mới nhất
 
Các sự kiện nổi bật
  • 06-06-2015: Ngày 5,6/6/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHXD lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
  • 10-03-2015: Trường ĐHXD tổ chức lễ động thổ xây dựng Cơ sở Đào tạo thực nghiệm tại khu Đô thị Đại học Nam cao, Hà nam
  • 12-12-2014: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2014-2019
  • 11-11-2014: 8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu, 14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHXD Nhiệm kỳ 2014-2019
 
Quảng cáo

diem thi tot nghiep thpt là một phần của việc học trong đời sau đó là diem thi dai hoc 2015 nếu không phải nữa thì chắc chắn bạn đang tìm kiếm diem chuan 2015 rồi. Cùng tải game cho điện thoại android tại http://taigamenao.com/ game vuimat ong rungsua ong chua