Buổi làm việc giữa Trường Đại học Xây dựng với các Sở, Ngành của Tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng ngày 08/01/2021, tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Buổi làm việc giữa Trường Đại học Xây dựng với các Sở, Ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn Trường Đại học Xây dựng do PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu cũng các chuyên gia về lĩnh vực Xây dựng, Cầu đường, Kỹ thuật môi trường, Vật liệu xây dựng. Về phía các Sở, Ngành của Tỉnh Vĩnh Phúc có sự chủ trì của Ông Phan Thế Huy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng và sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Công nghệ thông tin.

Buổi làm việc đã mở ra những cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng và Tỉnh Vĩnh Phúc về những lĩnh vực như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng tiên tiến, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, chuyển đổi số và đô thị thông minh. Với những tiềm năng lớn đã được khẳng định, hai bên sẽ tiến tới ký kết hợp tác toàn diện giữa Nhà trường và tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với tầm nhìn đến 2030 - 2045.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Phòng Hợp tác Quốc tế