KTDB: Thông báo v/v Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 02 năm 2020 về chất lượng đào tạo